Kategori 3B Tasarım ve Modelleme

1x: 3B Tasarım ve Modelleme Projeleri
12x: 3D baskıya yönelik hazırlanmış modellerden oluşan projeler (“3D Modeller”)
13x: 3D baskıya yönelik hazırlanmış modellerden oluşan projeler (Yoğun olarak 3D baskı dışı bileşen içeren projeler) (“3D Baskı Projeleri”)